I illustrativt syfte visas displayerna med alla indikatorer tända.

Sökaren

1

Ramrutnät 1 ( d10: Framing Grid Display )

2

Fokuspunkter ( Rama in fotografier i sökaren (sökarfotografering) , AF-områdesläge )

3

Bildområde ( Justera bildområdesinställningar)

4

Tonhöjdsindikator 2, 3 ( f3: Anpassade kontroller )

5

Rulleindikator 2, 4 ( f3: Anpassade kontroller )

6

Flimmerdetektering ( Flimmerreducering )

7

"Inget minneskort"-indikator ( Inget minneskort isatt)

8

AF-områdesparenteser ( Rama in fotografier i sökaren (Sökarfotografering) )

9

Monokrom indikator 5 ( Använda specialeffektlägen , bildbehandling (bildkontroller) )

10

Indikator för specialeffektläge ( Använda specialeffektlägen)

11

Fokusindikator ( Rama in fotografier i sökaren (Sökarfotografering) )

12

Mätning ( Välja hur kameran ställer in exponering)

13

Autoexponeringslås (AE) ( Autoexponeringslås )

14

Flexibel programindikator ( Flexibelt program )

15

Slutartid ( S (Slutarautomatik) , M (manuell) )

Autofokusläge ( Autofokusläge )

16

Bländare (f-nummer; A (bländarprioriterad auto) , M (manuell) )

Bländare (antal stopp; icke-CPU-linser , Kompatibla icke-CPU-linser)

17

HDR-indikator ( High Dynamic Range (HDR) )

18

Indikator för exponering/blixtvariation ( Exponering och blixtvariation)

WB bracketing indikator ( Vitbalansgaffling)

ADL bracketing indikator ( ADL bracketing )

19

Varning för lågt batteri ( batterinivå )

20

ISO-känslighetsindikator ( Justera kamerans ljuskänslighet (ISO-känslighet))

21

"k" (visas när minnet finns kvar för över 1000 exponeringar; minneskortindikatorer och antal återstående exponeringar)

22

Blixtklar indikator 6 ( Använda en blixt på kameran)

23

FV-låsindikator ( FV-lås )

24

Indikator för blixtsynkronisering ( fastställer slutarhastigheten vid blixtsynkroniseringshastighetsgränsen)

25

Bländarstoppindikator ( icke-CPU-linser , Kompatibla icke-CPU-linser )

26

Exponeringsindikator

Exponering ( Exponeringsindikatorer )

Exponeringskompensation ( Exponeringskompensation )

Exponering/blixtvariation ( Exponering och blixtvariation)

WB bracketing ( Vitbalansgaffling)

ADL bracketing ( ADL bracketing )

27

Blixtkompensationsindikator ( Blixtkompensation )

28

Indikator för exponeringskompensation ( Exponeringskompensation )

29

Auto ISO-känslighetsindikator ( Automatisk ISO-känslighetskontroll )

30

ISO-känslighet ( Justera kamerans ljuskänslighet (ISO-känslighet))

Förinställd vitbalansinspelningsindikator ( Sökarfotografering)

Aktiv D-Lighting mängd ( Active D-Lighting )

31

Antal återstående exponeringar ( minneskortindikatorer och antal återstående exponeringar , Minneskortkapacitet )

Antal bilder kvar innan minnesbufferten fylls ( The Memory Buffer , Minneskortkapacitet )

Exponeringskompensationsvärde ( Exponeringskompensation )

Blixtkompensationsvärde ( Blixtkompensation )

PC-lägesindikator ( mjukvara )

  1. Visas när [ ] är valt för anpassad inställning d10 [ Visning av ramrutnät ].

  2. Kan visas genom att trycka på en knapp till vilken [ Sökare virtuell horisont ] har tilldelats med anpassad inställning f3 [ Anpassade kontroller ].

  3. Fungerar som en rullindikator när kameran roteras för att ta bilder i "hög" (porträtt) orientering.

  4. Fungerar som en tonhöjdsindikator när kameran roteras för att ta bilder i "hög" (porträtt) orientering.

  5. Visas i j -läge eller när [ Monokrom ] Picture Control eller en Picture Control baserad på [ Monokrom ] är vald.

  6. Visas när en extra blixtenhet är ansluten. Blixt-klar-indikatorn tänds när blixten är laddad.

Informationsdisplayen

1

Fotograferingsläge ( Välja ett fotograferingsläge )

2

Flexibel programindikator ( Flexibelt program )

3

Användarinställningsläge ( Användarinställningar: U1 och U2 lägen)

4

Indikator för blixtsynkronisering ( fastställer slutarhastigheten vid blixtsynkroniseringshastighetsgränsen)

5

Slutartid ( S (Slutarautomatik) , M (manuell) )

6

Bländarstoppindikator ( icke-CPU-linser , Kompatibla icke-CPU-linser)

7

Bländare (f-nummer; A (bländarprioriterad auto) , M (manuell) )

Bländare (antal stopp; icke-CPU-linser , Kompatibla icke-CPU-linser)

8

Indikator för exponering/blixtvariation ( Exponering och blixtvariation)

WB bracketing indikator ( Vitbalansgaffling)

ADL bracketing indikator ( ADL bracketing )

HDR-indikator ( High Dynamic Range (HDR) )

Multipelexponeringsindikator ( Kombinera flera exponeringar i ett enda foto (flerexponering))

9

"k" (visas när minnet finns kvar för över 1000 exponeringar; minneskortindikatorer och antal återstående exponeringar)

10

Antal återstående exponeringar ( minneskortindikatorer och antal återstående exponeringar , Minneskortkapacitet )

PC-lägesindikator ( mjukvara )

11

Exponeringsindikator

Exponering ( Exponeringsindikatorer )

Exponeringskompensation ( Exponeringskompensation )

Exponering/blixtvariation ( Exponering och blixtvariation)

WB bracketing ( Vitbalansgaffling)

ADL bracketing ( ADL bracketing )

12

ISO-känslighet ( Justera kamerans ljuskänslighet (ISO-känslighet))

13

ISO-känslighetsindikator ( Justera kamerans ljuskänslighet (ISO-känslighet))

Auto ISO-känslighetsindikator ( Automatisk ISO-känslighetskontroll )

14

FV-låsindikator ( FV-lås )

15

Autoexponeringslås (AE) ( Autoexponeringslås )

16

Blixtkompensationsindikator ( Blixtkompensation )

17

Indikator för exponeringskompensation ( Exponeringskompensation )

Exponeringskompensationsvärde ( Exponeringskompensation )

1

Bluetooth anslutningsindikator ( Anslut till smart enhet )

Flygplansläge ( Flygplansläge )

2

Wi-Fi-anslutningsindikator ( Anslut till PC )

3

Indikator för brusreducering för lång exponering ( Lång exponering NR )

4

Vinjettkontrollindikator ( vinjettkontroll )

5

Elektronisk främre gardinslutare ( d5: Elektronisk främre gardinslutare )

6

Exponeringsfördröjningsläge ( d4: Exponeringsfördröjningsläge )

7

Intervalltimerindikator ( Ta bilder med ett inställt intervall (Intervalltimerfotografering) )

t (”klocka inte inställd”)-indikator ( t ikonen )

8

Blixtkontrollläge ( Blixtkontrollläge)

9

"Beep"-indikator ( Beep alternativ )

10

Batteriindikator ( batterinivå )

11

i menyvisningsområde ( i knappen ( i menyn) )

12

Guide

t -ikonen

En blinkande t ikon indikerar att kameraklockan har återställts. Datum och tid som spelas in med nya fotografier kommer inte att vara korrekta; använd alternativet [ Tidszon och datum ] > [ Datum och tid ] i inställningsmenyn för att ställa in klockan på rätt tid och datum.

Använda i menyn

För att komma åt i menyn, tryck på i knappen eller tryck på guiden i informationsdisplayen. Tryck på i -knappen igen eller tryck på R knappen för att återgå till informationsdisplayen när inställningarna är klara.

Live View (stillbild/filmer)

Stillbildsfotografering

1

Fotograferingsläge ( Välja ett fotograferingsläge )

2

Flexibel programindikator ( Flexibelt program )

3

Användarinställningsläge ( Användarinställningar: U1 och U2 lägen)

4

AF-områdesfästen ( Rama in fotografier i monitorn (Live View) )

5

Blixtläge ( N ( Y ) knappen , Blixtlägen )

6

Intervalltimerindikator ( Ta bilder med ett inställt intervall (Intervalltimerfotografering) )

t (”klocka inte inställd”)-indikator ( t ikonen )

"Inget minneskort"-indikator ( Inget minneskort isatt)

7

Motivföljande AF ( Motivföljande AF )

8

Autofokusläge ( Live View Photography )

9

AF-områdesläge ( Live View Photography )

10

Active D-Lighting ( Active D-Lighting )

11

Picture Control ( Bildbehandling (bildkontroller) )

12

Platsdataindikator ( Platsdata )

13

Vitbalans ( Att uppnå naturliga färger med olika ljuskällor (vitbalans))

14

Bildkvalitet ( Justera bildkvalitet )

15

Bildområde ( Justera bildområdesinställningar)

16

Bildstorlek ( Välja bildstorlek)

17

Negativ film digitizer exponeringsjustering ( Fotografera filmnegativ (negativ digitaliserare) )

18

i ikon ( i knappen ( i menyn) )

19

Indikator för exponering och blixtvariation ( Exponering och blixtvariation)

WB bracketing indikator ( Vitbalansgaffling)

ADL bracketing indikator ( ADL bracketing )

HDR-indikator ( High Dynamic Range (HDR) )

Multipelexponeringsindikator ( Kombinera flera exponeringar i ett enda foto (flerexponering))

20

Positionen för aktuell bild i exponerings-/blixtvariationssekvens ( Exponering och blixtvariation)

Position för aktuell bild i vitbalansvariation ( Vitbalansgaffling)

Position för aktuell bildruta i ADL-gafflingsekvens ( ADL bracketing )

Antal exponeringar (flerexponering; Kombinera flera exponeringar i ett enda foto (flerexponering) )

21

Exponeringsindikator

Exponering ( Exponeringsindikatorer )

Exponeringskompensation ( Exponeringskompensation )

Automatisk bracketing ( Varierande exponering eller vitbalans över en serie fotografier (gaffling) )

22

Bluetooth anslutningsindikator ( Anslut till smart enhet )

Flygplansläge ( Flygplansläge )

23

Flash-ready-indikator * ( Använda en blixt på kameran)

24

"k" (visas när minnet finns kvar för över 1000 exponeringar; minneskortindikatorer och antal återstående exponeringar)

25

Antal återstående exponeringar ( minneskortindikatorer och antal återstående exponeringar , Minneskortkapacitet )

26

Wi-Fi-anslutningsindikator ( Anslut till PC )

27

ISO-känslighet ( Justera kamerans ljuskänslighet (ISO-känslighet))

28

ISO-känslighetsindikator ( Justera kamerans ljuskänslighet (ISO-känslighet))

Auto ISO-känslighetsindikator ( Automatisk ISO-känslighetskontroll )

29

Indikator för exponeringskompensation ( Exponeringskompensation )

30

Blixtkompensationsindikator ( Blixtkompensation )

31

Bländare (f-nummer; A (bländarprioriterad auto) , M (manuell) )

Bländare (antal stopp; icke-CPU-linser , Kompatibla icke-CPU-linser)

32

Bländarstoppindikator ( icke-CPU-linser , Kompatibla icke-CPU-linser)

33

Slutartid ( S (Slutarautomatik) , M (manuell) )

34

Indikator för blixtsynkronisering ( fastställer slutarhastigheten vid blixtsynkroniseringshastighetsgränsen)

35

Fokusindikator ( Den elektroniska avståndsmätaren )

36

FV-låsindikator ( FV-lås )

37

Mätning ( Välja hur kameran ställer in exponering)

38

Autoexponeringslås (AE) ( Autoexponeringslås )

39

Batteriindikator ( batterinivå )

40

Maximal bländare indikator ( f3: Anpassade kontroller )

41

Flimmerdetektering ( Flimmerreducering )

42

Tyst fotografering ( Den elektroniska slutaren (Silent Live View Photography) )

Elektronisk främre gardinslutare ( d5: Elektronisk främre gardinslutare )

43

Exponeringsfördröjningsläge ( d4: Exponeringsfördröjningsläge )

44

Beröringsfotografering ( Pekkontroller )

45

Markera displayindikator ( g5: Markera display )

46

Temperaturvarning ( nedräkningsdisplayen )

Återstående tid för livevisning ( nedräkningsskärmen)

  • Visas när en extra blixtenhet är ansluten. Blixt-klar-indikatorn tänds när blixten är laddad.

Temperaturvarningar
  • Om kameratemperaturen blir förhöjd kommer en temperaturvarning och en nedräkningstimer att visas. När timern når noll stängs monitorn av.

  • Timern blir röd när trettiosekundersmarkeringen nås. I vissa fall kan timern visas omedelbart efter att kameran slagits på.

Filma

1

Inspelningsindikator ( Spela in filmer ( b -läge) )

"Ingen film"-indikator ( pekar att notera vid inspelning av filmer)

2

Extern inspelningskontroll ( Ansluter till HDMI inspelare )

N-Log-indikator ( ansluter till HDMI inspelare )

3

Ramstorlek och hastighet/bildkvalitet ( Bildstorlek/bildhastighet och filmkvalitet)

4

Återstående tid ( Spela in filmer ( b -läge) )

5

Tidskod ( Tidskod )

6

Filnamn ( Filnamn )

7

Reducering av vindbrus ( Vindbrusreducering)

8

Hörlursvolym ( Hörlursvolym )

9

Utlösningsläge (stillbild; ta bilder under filmning )

10

Ljud nivå ( Spela in filmer ( b -läge) )

11

Mikrofonkänslighet ( Mikrofonkänslighet )

12

Frekvenssvar ( Frekvenssvar )

13

Elektronisk VR-indikator ( elektronisk VR )

Kontrollpanelen

1

Bluetooth anslutningsindikator ( Anslut till smart enhet )

2

Wi-Fi anslutningsindikator ( Anslut till PC )

3

Färgtemperatur ( Välja en färgtemperatur)

4

Multipelexponeringsindikator ( Kombinera flera exponeringar i ett enda foto (flerexponering))

5

Blixtkompensationsindikator ( Blixtkompensation )

6

Indikator för exponeringskompensation ( Exponeringskompensation )

7

B (”klocka inte inställd”)-indikator ( B ikonen (”Klockan inte inställd”))

8

Gafflingsindikator ( Varierande exponering eller vitbalans över en serie fotografier (gaffling) )

9

Exponeringsindikator

Exponering ( Exponeringsindikatorer )

Exponeringskompensation ( Exponeringskompensation )

Exponering/blixtvariation ( Exponering och blixtvariation)

WB bracketing ( Vitbalansgaffling)

ADL bracketing ( ADL bracketing )

10

Indikator för blixtsynkronisering ( fastställer slutarhastigheten vid blixtsynkroniseringshastighetsgränsen)