För att stoppa objektivet till den valda bländaren och förhandsgranska skärpedjupet under fotografering, tryck och håll nere Pv -knappen.

  • Tillvalsblixtenheter som är kompatibla med Nikon Creative Lighting System ( CLS ) kommer att avge en modellblixt. Modelleringsblixten kan inaktiveras genom att välja [ Av ] för anpassad inställning e5 [ Modelleringsblixt ].

  • Du kan välja den roll som tilldelas Pv -knappen. Använd Anpassade inställningar f3 [ Anpassade kontroller ] och g2 [ Anpassade kontroller ] i menyn Anpassade inställningar för att välja de roller som knappen spelar under fotografering respektive filminspelning.

Pv- knappen

Pv -knappen kan vara inaktiverad i vissa fotograferingslägen eller när vissa förhållanden gäller.