För att stoppa objektivet till den valda bländaren och förhandsgranska skärpedjupet under fotografering, tryck och håll ned Pv- knappen.

  • Extra blixtenheter som är kompatibla med Nikon Creative Lighting System (CLS) avger en modellblixt. Modelleringsblixten kan inaktiveras genom att välja [ Av ] för anpassad inställning e5 [ Modelleringsblixt ].

  • Du kan välja rollen som tilldelas Pv- knappen. Använd Anpassade inställningar f3 [ Anpassade kontroller ] och g2 [ Anpassade kontroller ] i menyn Anpassade inställningar för att välja de roller som knappen spelar under fotografering respektive filminspelning.

Pv- knappen

Pv- knappen kan vara inaktiverad i vissa fotograferingslägen eller när vissa förhållanden gäller.