Du kan ta bilder med en blixt som är monterad på kamerans tillbehörssko eller en eller flera fjärranslutna blixtenheter.

Kameramonterade blixtenheter

Ta bilder med en blixt som är monterad på kameran ( Använda en blixt på kameran ).

Fjärrblixtfotografering

Ta bilder med en eller flera fjärrblixtenheter med trådlös blixtkontroll (Advanced Wireless Lighting, eller AWL ) enligt beskrivningen i "Fjärrblixtfotografering" ( Fjärrblixtfotografering ).