WT-7

När den är ansluten till kameran kan den trådlösa sändaren WT-7 (tillval) användas för att ansluta till datorer, ftp-servrar eller andra enheter via Ethernet eller trådlösa nätverk.

Innan du använder WT-7

Innan du använder WT-7, kontrollera att firmware för kameran och WT-7 har uppdaterats till de senaste versionerna. För mer information, besök Nikon webbplats för din region.

Vad WT-7 kan göra för dig

Med WT-7 kan du:

Ladda upp befintliga foton och filmer till en ftp-server eller dator

Du kan inte bara kopiera bilder till datorer (bildöverföringsläge), du kan också ladda upp dem till ftp-servrar (ftp-uppladdningsläge). Bilder kan laddas upp allt eftersom de tas.

Styr kameran och ta bilder på distans från en dator

Genom att installera Camera Control Pro 2 (säljs separat) på en nätverksdator får du fullständig kontroll över kamerainställningarna och låter dig ta bilder på distans och spara dem direkt på datorns hårddisk (kamerakontrollläge).

Styr kameran och ta bilder på distans från en webbläsare

Med hjälp av en webbläsare kan du styra kameran från nätverksdatorer och smarta enheter för fjärrkontroll som inte kräver någon dedikerad app eller datorprogramvara (http-serverläge).

Ansluta med WT-7

Anslut WT-7 med USB kabeln som medföljer kameran.

Slå på sändaren och välj [ Trådlös sändare (WT-7) ] > [ Trådlös sändare ] > [ Använd ] i kamerans inställningsmeny.

Menyalternativ för WT-7

Alla menyalternativ för WT-7 finns i inställningsmenyn under [ Trådlös sändare (WT-7) ] . För mer information, se manualen som medföljer WT-7.

Se manualen som medföljer WT-7 för mer information.