Zmień strefy czasowe, ustaw zegar aparatu, wybierz kolejność wyświetlania daty oraz włącz lub wyłącz czas letni. Pamiętaj, aby regularnie sprawdzać zegar aparatu w porównaniu z dokładniejszymi zegarkami i w razie potrzeby dostosować ustawienia godziny i daty.

Opcja Opis
Strefa czasowa Wybierz strefę czasową. Zegar aparatu jest automatycznie ustawiany na czas w nowej strefie czasowej.
Data i godzina Ustaw zegar aparatu.
Format daty Wybierz kolejność wyświetlania dnia, miesiąca i roku.
Czas letni Włącz lub wyłącz czas letni. Zegar aparatu zostanie automatycznie przesunięty lub cofnięty o godzinę. Ustawienie domyślne to Wył .

Jeśli zegar zostanie zresetowany, zostanie wyświetlony wskaźnik t .