Spremenite časovne pasove, nastavite uro fotoaparata, izberite vrstni red prikaza datuma in vklopite ali izklopite poletni čas. Redno preverjajte uro fotoaparata glede na natančnejše ure in po potrebi prilagodite nastavitve časa in datuma.

Možnost Opis
Časovni pas Izberite časovni pas. Ura fotoaparata se samodejno nastavi na čas v novem časovnem pasu.
Datum in čas Nastavite uro fotoaparata.
Format datuma Izberite vrstni red, v katerem so prikazani dan, mesec in leto.
Poletni čas Vklopite ali izklopite poletni čas. Ura fotoaparata se samodejno pomakne naprej ali za eno uro nazaj. Privzeta nastavitev je Izklopljeno .

Če se ura ponastavi, se prikaže indikator t