Dodajte informacije o avtorskih pravicah novim fotografijam, ko jih posnamete. Informacije o avtorskih pravicah si lahko ogledate na zavihku NX Studio Info .

  • Umetnik : Vnesite ime fotografa, kot je opisano v »Vnos besedila« ( 0 Vnos besedila ). Imena fotografov so lahko dolga do 36 znakov.
  • Avtorske pravice : Vnesite ime imetnika avtorskih pravic, kot je opisano v »Vnos besedila« ( 0 Vnos besedila ). Imena imetnikov avtorskih pravic so lahko dolga do 54 znakov.
  • Priloži podatke o avtorskih pravicah : izberite to možnost, če želite vsem naslednjim fotografijam priložiti podatke o avtorskih pravicah. Označite Priloži informacije o avtorskih pravicah in pritisnite 2 da jo vklopite ali izklopite. Ko izberete želeno nastavitev, pritisnite J za izhod.

Da preprečite nepooblaščeno uporabo imen izvajalca ali imetnika avtorskih pravic, se prepričajte, da ni izbrana možnost Priloži podatke o avtorskih pravicah in da sta polji Izvajalec in Avtorske pravice prazni, preden posodite ali prenesete fotoaparat na drugo osebo. Nikon ne prevzema odgovornosti za kakršno koli škodo ali spore, ki izhajajo iz uporabe možnosti Informacije o avtorskih pravicah.