Prilagodite nastavitve za nadzor na dotik monitorja.

  • Omogoči/onemogoči nadzor na dotik : Izberite Onemogoči, da preprečite nenamerno uporabo kontrolnikov na zaslonu na dotik, ali Samo predvajanje, da omogočite kontrole na dotik samo v načinu predvajanja.
  • Pomiki pri celozaslonskem predvajanju : izberite, ali se naslednja slika v celozaslonskem predvajanju prikaže s premikom levo ali desno.