Dodajte komentar novim fotografijam, ko so posnete. Komentarje si lahko ogledate na zavihku NX Studio Info .

  • Vnos komentarja : vnesite komentar, kot je opisano v »Vnos besedila« ( 0 Vnos besedila ). Komentarji so lahko dolgi do 36 znakov.
  • Priloži komentar : izberite to možnost, če želite komentar priložiti vsem nadaljnjim fotografijam. Označite Priloži komentar in pritisnite 2 da ga vklopite ali izklopite. Ko izberete želeno nastavitev, pritisnite J za izhod.