Anslut till datorer via Wi-Fi.

Wi-Fi-anslutning

Välj Aktivera för att ansluta med de inställningar som för närvarande är valda för Nätverksinställningar .

Nätverksinställningar

Välj Skapa profil för att skapa en ny nätverksprofil ( 0 Ansluter i åtkomstpunktläge , Ansluter i infrastrukturläge ). Om det redan finns mer än en profil kan du trycka på J att välja en profil från en lista. För att redigera en befintlig profil, markera den och tryck på 2 . Följande alternativ kommer att visas:

  • Allmänt : Profilnamnet och lösenordet. Välj Profilnamn för att byta namn på profilen (som standard är profilnamnet detsamma som nätverkets SSID). För att kräva att ett lösenord skrivs in innan profilen kan ändras, välj för Lösenordsskydd (för att ändra lösenordet, markera och tryck på 2 ).
  • Trådlöst : Justera inställningar för anslutning till ett nätverk via en router (infrastrukturläge) eller för direkt trådlös anslutning till kameran (åtkomstpunktsläge).

    • Infrastrukturläge : Ange nätverkets SSID och lösenord och välj den typ av autentisering/kryptering som används på nätverket ( OPEN eller WPA2-PSK-AES ). Kanalen väljs automatiskt.
    • Åtkomstpunktsläge : Ange SSID och välj en kanal (välj Auto för automatiskt kanalval eller Manuell för att välja kanal manuellt) och autentiserings-/krypteringstyp ( ÖPPEN eller WPA2-PSK-AES ) som används för anslutning till kameran. Om WPA2-PSK-AES är valt för Autentisering/kryptering kan du också ställa in kameralösenordet.
  • TCP/IP : Om Aktivera väljs för Erhåll automatiskt kommer IP-adressen och subnätmasken för anslutningar i infrastrukturläge att hämtas via en DHCP-server eller automatisk IP-adressering. Välj Inaktivera manuellt för att ange IP-adress ( Adress ) och subnätmask ( Mask ). Observera att en IP-adress krävs för anslutningar i infrastrukturläge.

alternativ

Justera uppladdningsinställningar.

Skicka automatiskt

Välj På för att ladda upp nya foton när de tas. Uppladdningen börjar först efter att bilden har spelats in på minneskortet; se till att ett minneskort är isatt i kameran. Filmer och bilder tagna i filmläge laddas inte upp automatiskt när inspelningen är klar utan måste istället laddas upp från uppspelningsskärmen ( 0 Ladda upp bilder ).

Ta bort efter sändning

Välj Ja för att radera bilder från kamerans minneskort automatiskt när uppladdningen är klar (filer markerade för överföring innan det här alternativet väljs raderas inte). Raderingen kan avbrytas under vissa kameraoperationer.

Skicka fil som

När du laddar upp NEF+JPEG-bilder, välj om du vill ladda upp både NEF (RAW)- och JPEG-filer eller bara JPEG-kopian.

Avmarkera alla?

Välj Ja för att ta bort överföringsmarkeringen från alla bilder. Uppladdning av bilder med en "sändnings"-ikon kommer omedelbart att avslutas.

MAC-adress

Se MAC-adressen.