Anslut till smartphones eller surfplattor (smarta enheter) via Bluetooth eller Wi-Fi.

Parning (Bluetooth)

Para ihop med eller anslut till smarta enheter med Bluetooth.

Alternativ Beskrivning
Börja koppla ihop Para ihop kameran med en smart enhet ( 0 Ansluter via Bluetooth ).
Parade enheter Lista ihop parade smarta enheter eller byt från en enhet till en annan.
Bluetooth-anslutning Välj Aktivera för att aktivera Bluetooth.

Välj att skicka (Bluetooth)

Välj bilder för uppladdning till en smart enhet eller välj om du vill markera bilder för uppladdning när de tas. Uppladdningen börjar omedelbart när en anslutning upprättats.

Alternativ Beskrivning
Välj automatiskt för att skicka Om väljs kommer foton att markeras för uppladdning till en smart enhet när de tas (detta gäller inte foton tagna i filmläge, som måste väljas för uppladdning manuellt). Oavsett vilket alternativ som valts med kameran laddas foton upp i JPEG-format med en storlek på 2 megapixlar.
Manuellt välj att skicka Markera valda bilder för uppladdning.
Avmarkera alla Ta bort överföringsmarkeringen från alla bilder.

Wi-Fi-anslutning

Anslut till smarta enheter via Wi-Fi.

Upprätta Wi-Fi-anslutning

Initiera en Wi-Fi-anslutning till en smart enhet. För att ansluta, välj kamerans SSID på den smarta enheten och ange lösenordet ( 0 Ansluter via Wi-Fi (Wi-Fi-läge) ). När en anslutning har upprättats ändras det här alternativet till Stäng Wi-Fi-anslutning , som kan användas för att avsluta anslutningen när så önskas.

Wi-Fi-anslutningsinställningar

Få åtkomst till följande Wi-Fi-inställningar:

  • SSID : Ställ in kamerans SSID.
  • Autentisering/kryptering : Välj ÖPPEN eller WPA2-PSK-AES .
  • Lösenord : Ställ in kameralösenordet.
  • Kanal : Välj Auto för att låta kameran välja kanal automatiskt, eller välj Manuell och välj kanalen manuellt.
  • Aktuella inställningar : Visa aktuella Wi-Fi-inställningar.
  • Återställ anslutningsinställningar : Välj Ja för att återställa Wi-Fi-inställningarna till standardvärden.

Skicka medan av

Om väljs fortsätter överföringen av bilder till smarta enheter anslutna via Bluetooth även när kameran är avstängd.