Endre tidssoner og still inn kameraklokken. Vi anbefaler at kameraklokken justeres regelmessig.

Alternativ

Beskrivelse

[ Tidssone ]

Velg en tidssone. [ Dato og klokkeslett ] settes automatisk til tiden i den nye tidssonen.

[ Dato og tid ]

Still inn kameraklokken til tiden i den valgte [ Tidssone ].

[ Datoformat ]

Velg rekkefølgen dag, måned og år skal vises i.

[ Sommertid ]

Velg [ ] for å slå sommertid på, [ Av ] for å slå den av. Ved å velge [ ] flyttes klokken automatisk én time frem. Standardinnstillingen er [ Av ].

Et blinkende t -ikon i opptaksdisplayet indikerer at klokken ikke er stilt inn.