Legg til opphavsrettsinformasjon til nye bilder etter hvert som de blir tatt. Informasjon om opphavsrett kan sees i NX Studio [ Info ]-fanen.

Skriv inn navnene på fotografen (maksimalt 36 tegn) og rettighetshaveren (maksimalt 54 tegn). Marker [ Artist ] eller [ Copyright ] eller trykk på 2 for å vise en dialogboks for tekstinntasting. For informasjon om tekstinntasting, se "Tekstinntasting" ( tekstinntasting ).

For å legge ved copyright-informasjon til påfølgende fotografier, uthev [ Legg ved copyright-informasjon ], trykk på 2 og bekreft at en hake ( M ) vises i avkrysningsboksen ved siden av. Trykk J for å lagre endringer og avslutte; Opphavsrettsinformasjon vil bli vedlagt alle etterfølgende fotografier.

  • For å forhindre uautorisert bruk av navnene på artisten eller opphavsrettsinnehaveren, sørg for at [ Legg ved opphavsrettsinformasjon ] ikke er valgt før du låner ut eller overfører kameraet til en annen person. Du må også sørge for at feltene for artist og opphavsrett er tomme.

  • Nikon påtar seg ikke ansvar for eventuelle skader eller tvister som oppstår ved bruk av [ Opphavsrettsinformasjon ]-alternativet.

Opphavsrettsinformasjon er inkludert i opptaksdataene som vises i bildeinformasjonsdisplayet.