Juster innstillinger for tilkobling til datamaskiner eller ftp-servere via trådløse eller Ethernet-nettverk ved å bruke en valgfri WT-7 trådløs sender. Dette elementet er kun tilgjengelig når en valgfri WT-7 trådløs sender er tilkoblet.

  • Alternativene som er valgt for [ Koble til smartenhet ] og [ Koble til PC ] blir automatisk deaktivert når WT-7 kobles til og slås på.

  • Informasjon om [ Trådløs sender ] finner du nedenfor; for informasjon om [ Velg maskinvare ], [ Nettverksinnstillinger ] og [ Alternativer ], se håndboken som følger med WT-7.

Trådløs sender

Velg [ Bruk ] for å aktivere WT-7 når den er koblet til kameraet.