Lag en beskåret kopi av det valgte fotografiet. Fotografiet vises med den valgte beskjæringen vist i gult; lage en beskåret kopi som beskrevet nedenfor.

Til

Beskrivelse

Dimensjoner avlingen

Trykk på X eller W ( Q ) for å velge beskjæringsstørrelsen.

Endre sideforholdet for beskjæring

Roter hovedkommandohjulet for å velge sideforholdet for beskjæring.

Plasser avlingen

Bruk multivelgeren til å plassere beskjæringen.

Lagre avlingen

Trykk på J for å lagre gjeldende beskjæring som en separat fil.

Beskårne bilder
  • Avhengig av størrelsen på den beskårede kopien, kan det hende at avspillingszoom ikke er tilgjengelig når beskårne kopier vises.

  • Beskjæringsstørrelsen vises øverst til venstre i beskjæringsvisningen. Størrelsen på kopien varierer med beskjæringsstørrelse og sideforhold.