Roter bilder med opptil ±5° i trinn på omtrent 0,25°.

  • Effekten kan forhåndsvises i redigeringsskjermen.

  • Jo større rotasjon, jo mer vil trimmes fra kantene.

  • Trykk på 4 eller 2 for å velge hvor mye retting som skal utføres.

  • Trykk på J for å lagre den retusjerte kopien.