Zachowaj szczegóły w światłach i cieniach, tworząc zdjęcia o naturalnym kontraście. Używaj do scen o wysokim kontraście, na przykład podczas fotografowania jasno oświetlonych krajobrazów przez drzwi lub okno lub robienia zdjęć zacienionych obiektów w słoneczny dzień. Aktywna funkcja D-Lighting jest najskuteczniejsza w połączeniu z pomiarem matrycowym.

[ Wył ]

[ Y Auto ]

Opcja

Opis

Y

[ Auto ]

Aparat automatycznie dostosowuje aktywną funkcję D-Lighting do warunków fotografowania.

Z

[ Bardzo wysoka ]

Wybierz ilość wykonywanej aktywnej funkcji D-Lighting spośród opcji [ Bardzo wysoka ], [ Wysoka ], [ Normalna ] i [ Niska ].

P

[ Wysoka ]

Q

[ Normalny ]

R

[ Niski ]

c

[ Wył ]

Aktywna funkcja D-Lighting wyłączona.

Aktualnie wybrana opcja jest wyświetlana na wyświetlaczu podczas fotografowania.

Aktywne oświetlenie D
  • „Szum” w postaci losowo rozmieszczonych jasnych pikseli, mgły lub linii może pojawiać się na zdjęciach zrobionych z użyciem aktywnej funkcji D-Lighting.

  • W trybie M , [ Y Auto ] odpowiada ustawieniu [ Q Normal ].

  • W przypadku niektórych obiektów może być widoczne nierównomierne cieniowanie.

  • Ta funkcja nie ma zastosowania przy wysokich wartościach czułości ISO (Hi 0,3–Hi 2,0), w tym wysokich wartościach wybranych za pomocą automatycznego doboru czułości ISO.