Pas de helderheid van de zoeker aan. Als Automatisch is geselecteerd, wordt de helderheid van de zoeker automatisch aangepast in reactie op de lichtomstandigheden; selecteer Handmatig en druk op 1 of 3 om hogere waarden voor verhoogde helderheid te kiezen (kies hogere waarden voor verhoogde helderheid, lagere waarden voor verlaagde helderheid). Merk op dat de helderheid van de zoeker alleen kan worden aangepast wanneer de weergave in de zoeker actief is; het kan niet worden aangepast wanneer de zoeker uit is of in de monitorstand “alleen monitor”.