Selecteer Instellingen opslaan om de volgende instellingen op de geheugenkaart op te slaan (indien de geheugenkaart vol is, wordt een fout weergegeven). Gebruik deze optie om instellingen te delen met andere camera’s van hetzelfde model.

Weergavemenu
Weergaveopties
Controlebeeld
Na wissen
Na serieopname toon
Draai portret
Foto-opnamemenu
Naamgeving bestanden
Kies beeldveld
Beeldkwaliteit
Beeldformaat
NEF (RAW)-opname
ISO-gevoeligheid instellen
Witbalans
Picture Control instellen (Eigen Picture Controls worden als Automatisch opgeslagen)
Kleurruimte
Actieve D-Lighting
Ruisonderdr. lange tijdopname
Hoge ISO-ruisonderdrukk.
Vignetteringscorrectie
Diffractiecorrectie
Autom. vertekeningscorrectie
Opname met flikkerreductie
Lichtmeting
Flitserregeling
Flitsstand
Flitscorrectie
Scherpstelstand
AF-veldstand
Vibratiereductie (instellingen verschillen per objectief)
Automatische bracketing
Stil fotograferen
Filmopnamemenu
Naamgeving bestanden
Kies beeldveld
Beeldformaat/beeldsnelheid
Filmkwaliteit
Bestandstype voor film
ISO-gevoeligheid instellen
Witbalans
Picture Control instellen (Eigen Picture Controls worden als Automatisch opgeslagen)
Actieve D-Lighting
Hoge ISO-ruisonderdrukk.
Vignetteringscorrectie
Diffractiecorrectie
Autom. vertekeningscorrectie
Flikkerreductie
Lichtmeting
Scherpstelstand
AF-veldstand
Vibratiereductie (instellingen verschillen per objectief)
Elektronische VR
Microfoongevoeligheid
Demper
Frequentiebereik
Onderdrukking windruis
Volume hoofdtelefoon
Tijdcode (behalve Begintijdcode)
Persoonlijke instellingen
Alle Persoonlijke instellingen behalve d3 (Opties synchroon ontspannen)
Setup-menu
Taal (Language)
Tijdzone en datum (behalve Datum en tijd)
Selectie monitorstand beperken
Informatiescherm
Objectief zonder CPU
Beeldsensor reinigen
Beeldcommentaar
Copyrightinformatie
Signaalopties
Aanraakbediening
HDMI
Locatiegegevens (behalve Positie)
Opties draadl. afstandsbed. (WR)
Fn-knop afstandsb. (WR) toew.
Ontspannen bij geen kaart

Instellingen die zijn opgeslagen met behulp van de camera of andere camera’s van hetzelfde model kunnen worden hersteld door Instellingen laden te selecteren. Merk op dat de optie Instellingen opslaan/laden alleen beschikbaar is wanneer een geheugenkaart in de camera is geplaatst, en dat de optie Instellingen laden alleen beschikbaar is als de kaart opgeslagen instellingen bevat.

Instellingen opslaan

Instellingen worden in een bestand opgeslagen waarvan de naam begint met “NCSET” en eindigt met drie tekens die per camera verschillen. De camera kan de instellingen niet laden als de bestandsnaam wordt gewijzigd.