Voeg copyrightinformatie toe aan nieuwe foto’s op het moment dat ze worden gemaakt. Copyrightinformatie kan worden bekeken op het tabblad Info van NX Studio.

Fotograaf: Voer de naam van een fotograaf in, zoals beschreven in “Tekst invoeren” (0 Tekst invoeren). De naam van de fotograaf kan maximaal 36 tekens lang zijn.

Copyright: Voer de naam van de copyrighthouder in zoals beschreven in “Tekst invoeren” (0 Tekst invoeren). Namen van copyrighthouders kunnen maximaal 54 tekens lang zijn.

Copyrightinfo toevoegen: Selecteer deze optie om copyrightinformatie aan alle volgende foto’s toe te voegen. Markeer Copyrightinfo toevoegen en druk op 2 om het in- of uit te schakelen. Druk op J om af te sluiten na het kiezen van de gewenste instelling.

Om onbevoegd gebruik van de naam van de fotograaf of copyrighthouder te voorkomen, dient u ervoor te zorgen dat Copyrightinfo toevoegen niet is geselecteerd en dat de velden Fotograaf en Copyright leeg zijn voordat u de camera aan iemand anders uitleent of overdraagt. Nikon is niet aansprakelijk voor schadeloosstellingen of geschillen die voortkomen uit het gebruik van de optie Copyrightinformatie.