Pas instellingen aan voor de aanraakbediening van de monitor.

  • Aanraakbediening in-/uitschak.: Selecteer Uitschakelen om per ongeluk gebruik van de aanraakbediening te voorkomen of Alleen weergave om de aanraakbediening alleen in weergavestand in te schakelen.
  • Vegen in schermvull. weergave: Kies of het volgende beeld in schermvullende weergave wordt weergegeven door naar links of rechts te vegen.