Pielāgojiet tālāk norādītos ISO jutības iestatījumus lietošanai video režīmā.

Opcija

Apraksts

[ Maksimālā jutība ]

  • Izvēlieties automātiskās ISO jutības kontroles augšējo robežu no vērtībām no ISO 200 līdz Hi 2.0.

  • Atlasītā vērtība kalpo kā ISO jutības augšējā robeža režīmos P , S un A un, ja [ ON ] ir atlasīts [ Auto ISO control (mode M) ] režīmā M .

[ Automātiskā ISO vadība (režīms M) ]

  • [ ON ]: iespējojiet automātisko ISO jutības vadību režīmā M .

  • [ OFF ]: izmantojiet vērtību, kas atlasīta opcijai [ ISO jutība (režīms M ) ].

  • Neatkarīgi no atlasītās opcijas automātiskā ISO jutības kontrole tiek izmantota citos režīmos, nevis M .

[ ISO jutība (režīms M) ]

Izvēlieties ISO jutību režīmam M no vērtībām no ISO 64 līdz Hi 2.0.

Brīdinājumi: Automātiskā ISO jutības kontrole
  • Pie augstas ISO jutības var palielināties “troksnis” (nejauši izvietoti spilgti pikseļi, migla vai līnijas).

  • Pie augstas ISO jutības kamerai var būt grūtības fokusēt.

  • Iepriekšminēto var novērst, izvēloties zemāku vērtību [ ISO jutības iestatījumi ] > [ Maksimālā jutība ].