Ieslēdziet vai izslēdziet iebūvētos vai ārējos mikrofonus vai pielāgojiet mikrofona jutību.

Opcija

Apraksts

[ Automātiski ]

Mikrofona jutība tiek regulēta automātiski.

[ Rokasgrāmata ]

Pielāgojiet mikrofona jutību manuāli. Izvēlieties kādu no vērtībām no [ 1 ] līdz [ 20 ]. Jo augstāka vērtība, jo augstāka jutība; jo zemāka vērtība, jo zemāka jutība.

[ Mikrofons izslēgts ]

Izslēdziet skaņas ierakstīšanu.

  • Ja skaņas līmenis tiek parādīts sarkanā krāsā, skaļums ir pārāk augsts. Samaziniet mikrofona jutību.

Video bez skaņas

Videoklipi, kas ierakstīti, kad opcijai [ Mikrofona jutība ] ir atlasīts [ Mikrofons izslēgts ], tiek apzīmēti ar 2 ikonu.