Pielāgojiet HLG video attēla apstrādes opcijas lietošanai, kad [ HLG ] ir izvēlēts kā [ Video faila tips ] > [ H.265 10-bit (MOV) ] toņa režīms video ierakstīšanas izvēlnē.

Opcija

Apraksts

[ Ātri ass ]

Izmantojiet [ Ātri asums ], lai ātri pielāgotu līmeņus līdzsvarotiem [ Asināšana ], [ Vidējā diapazona asināšana ] un [ Cidrība ]. Šos parametrus var pielāgot arī atsevišķi.

[ Asināšana ]

Kontrolējiet detaļu un kontūru asumu.

[ Vidēja diapazona asināšana ]

Pielāgojiet rakstu un līniju asumu diapazonā no [ Asināšana ] un [ Cidrums ].

[ Skaidrība ]

Pielāgojiet kopējo asumu un biezāku kontūru asumu, neietekmējot spilgtumu vai dinamisko diapazonu.

[ Kontrasts ]

Pielāgojiet kontrastu.

[ Piesātinājums ]

Kontrolējiet krāsu spilgtumu.

[ Nokrāsa ]

Pielāgojiet nokrāsu.