Objekta noteikšana

Izvēlieties objekta veidu, kuram kamera piešķir prioritāti, fokusējoties video režīmā ( Objekta veida izvēle autofokusam ).

AF, kad objekts nav noteikts

Izvēlieties, vai kamera fokusēsies, ja nevar noteikt objektu, kas ir atlasīts [ Objekta noteikšana ], kad fokusa režīmam ir atlasīts [ Full-time AF ].

  • Ja ir atlasīts [ ON ], kamera aktivizēs automātisko fokusēšanu neatkarīgi no tā, vai tiek noteikts izvēlētā veida objekts.

  • Atlasiet [ OFF ], lai atspējotu autofokusu, ja netiek atklāts neviens izvēlētā veida objekts.