Izvēlieties, vai pilnrāmja kadra atskaņošanas laikā tiek parādīti fotoattēla uzņemšanas laikā izmantotie fokusa punkti. Varat arī izvēlēties fotoattēlu informācijas veidus, ko var skatīt pilnrāmja kadra atskaņošanas laikā.

  • Iezīmējiet opcijas un nospiediet 2 , lai atlasītu ( M ) vai atceltu atlasi ( U ).

  • Lai pabeigtu darbību, nospiediet G .