Izvēlieties attēlu, kas tiek rādīts pēc attēla dzēšanas.

Opcija

Apraksts

S

[ Rādīt nākamo ]

  • Tiek parādīts šāds attēls.

  • Ja izdzēstais attēls bija pēdējais, tiks parādīts iepriekšējais attēls.

T

[ Rādīt iepriekšējo ]

  • Tiek parādīts iepriekšējais attēls.

  • Ja izdzēstais attēls bija pirmais, tiks parādīts nākamais attēls.

U

[ Turpināt kā iepriekš ]

  • Ja ritinājāt attēlus ierakstīšanas secībā, tiks parādīts šāds attēls, kā aprakstīts sadaļā [ Rādīt nākamo ].

  • Ja ritinājāt attēlus apgrieztā secībā, iepriekšējais attēls tiks parādīts, kā aprakstīts sadaļā [ Rādīt iepriekšējo ].