Izvēlieties kritērijus, kas tiek izmantoti, lai izvēlētos attēlus, kas tiek rādīti filtrētās atskaņošanas laikā ( Filtered Playback ).