Ja ir atlasīts [ ON ], “augstie” (portreta orientācijas) attēli atskaņošanas laikā tiks automātiski pagriezti, lai tos parādītu.

Uzmanību: Pagrieziet augstu

Attēlu apskates laikā attēli netiek pagriezti automātiski pat tad, ja [ Rotate tall ] ir atlasīts [ ON ].