Dacă este selectat [ ON ], va apărea un chenar roșu în jurul afișajului de fotografiere în timp ce înregistrarea video este în curs. Acest lucru ajută la prevenirea fotografiilor ratate, avertizându-vă când înregistrarea este în curs.

A Setări personalizate: reglaj fin setările camerei

concentrare

b: Măsurare/Expunere

c: Temporizatoare/Blocare AE

d: Fotografiere/Afișare

e: Bracketing/Bliț

f: comenzi

g: Video