Sunete obturator

Alegeți dacă aparatul foto emite un sunet atunci când declanșatorul este eliberat. Selectarea [ OFF ] dezactivează sunetul de declanșare.

Bip Pornit/Oprit

Porniți sau dezactivați difuzorul.

  • Dacă este selectat [ Pornit ] pentru [ Bip activat/dezactivat ], se aud bipuri atunci când:

    • temporizatorul automat numără invers,

    • fotografierea cu cronometru interval, înregistrarea video în interval de timp sau se termină schimbarea focalizării,

    • aparatul foto focalizează în modul foto (rețineți că acest lucru nu se aplică dacă este selectat AF-C pentru modul de focalizare sau dacă este selectat [ Eliberare ] pentru Setarea personalizată a2 [ Selecție prioritate AF-S ]), sau

    • sunt utilizate comenzile tactile.

  • Selectați [ Dezactivat (numai comenzile tactile) ] pentru a dezactiva semnalul sonor pentru comenzile tactile în timp ce îl activați pentru alte scopuri.

Volum

Reglați volumul bipului și volumul sunetului de declanșare.

Pas

Alegeți înălțimea semnalului sonor dintre [ High ] și [ Low ]. Înălțimea sunetului declanșatorului nu poate fi modificată.

Mod silențios

Selectarea [ PORNIT ] pentru [ Mod silențios ] din meniul de configurare dezactivează sunetul de declanșare și difuzorul sonor.

Atenție: Sunete ale camerei

Bipurile suprapuse și/sau sunetele declanșatorului pot fi redate ca un singur sunet.