Extindeți gama de viteze de expunere disponibile în modul M ; cea mai mică viteză a obturatorului disponibilă când este selectat [ ON ] este de 900 s (15 minute). Vitezele extinse ale obturatorului pot fi utilizate pentru fotografii cu cerul nopții și alte expuneri lungi.

  • Când este selectat [ ON ], timpul rămas în expunerea curentă va fi afișat pe panoul de control la viteze de expunere mai mici de 30 s.

  • La viteze mai mici de 1 s, viteza obturatorului afișată de cameră poate diferi de timpul real de expunere. Timpii efectivi de expunere la timpi de expunere de 15 și 30 de secunde, de exemplu, sunt de 16 și respectiv 32 de secunde. Timpul de expunere se va potrivi din nou cu viteza obturatorului selectată la viteze de 60 de secunde și mai lente.

A Setări personalizate: reglaj fin setările camerei

concentrare

b: Măsurare/Expunere

c: Temporizatoare/Blocare AE

d: Fotografiere/Afișare

e: Bracketing/Bliț

f: comenzi

g: Video