Schimbați fusurile orare și setați ceasul camerei. Vă recomandăm ca ceasul camerei să fie reglat în mod regulat.

Opțiune

Descriere

[ Fus orar ]

Alegeți un fus orar. [ Data și ora ] este setat automat la ora din noul fus orar.

[ Data și ora ]

Setați ceasul camerei la ora din [ Fus orar ].

[ Format data ]

Alegeți ordinea în care sunt afișate ziua, luna și anul.

[ Ora de vară ]

Selectați [ Activat ] pentru a activa ora de vară, [ Dezactivat ] pentru a o dezactiva. Selectarea [ Pornit ] avansează automat ceasul cu o oră. Setarea implicită este [ Dezactivat ].

O pictogramă B intermitentă în panoul de control superior indică faptul că ceasul nu a fost setat.