Adăugați informații despre drepturile de autor la fotografiile noi pe măsură ce sunt realizate. Informațiile privind drepturile de autor pot fi vizualizate în fila [ Info ] NX Studio.

Introduceți un nume de fotograf cu o lungime de până la 36 de caractere și un nume de deținător al drepturilor de autor de până la 54 de caractere. Evidențiați [ Artist ] sau [ Copyright ] și apăsați 2 pentru a afișa un dialog de introducere a textului. Pentru informații despre introducerea textului, consultați „Introducerea textului” ( Introducerea textului ).

Atașați informații despre drepturile de autor

Pentru a atașa informații despre drepturile de autor la fotografiile ulterioare, evidențiați [ Atașați informații despre copyright ], apăsați 2 și confirmați că apare o bifare ( M ) în caseta de selectare alăturată. Apăsați J pentru a salva modificările și a ieși; informațiile privind drepturile de autor vor fi atașate la toate fotografiile ulterioare.

Informații privind drepturile de autor
  • Pentru a preveni utilizarea neautorizată a numelor artistului sau deținătorului drepturilor de autor, dezactivați [ Atașați informații despre copyright ] înainte de a împrumuta sau a transfera camera unei alte persoane. De asemenea, va trebui să vă asigurați că câmpurile pentru artist și drepturile de autor sunt goale.

  • Nikon nu își asumă răspunderea pentru orice daune sau dispute care decurg din utilizarea opțiunii [ Informații privind drepturile de autor].

Vizualizarea informațiilor privind drepturile de autor
  • Informațiile privind drepturile de autor pot fi vizualizate pe pagina [ Info copyright ] a afișajului cu informații despre fotografiile camerei.

  • Pentru a afișa pagina [ Info copyright ], selectați ( M ) atât [ Date de fotografiere ], cât și [ Informații copyright ] pentru [ Opțiuni de afișare redare ] în meniul de redare.