Obțineți date de referință pentru opțiunea Image Dust Off din NX Studio. Image Dust Off procesează imaginile NEF (RAW) pentru a atenua efectele cauzate de praful care aderă în fața senzorului de imagine al camerei. Pentru mai multe informații, consultați ajutorul online al NX Studio.

Obținerea datelor de referință pentru eliminarea prafului de imagine

 1. Alegeți o opțiune de pornire.

  • Evidențiați [ Start ] și apăsați J pentru a afișa imediat dialogul [ Image Dust Off ref photo ].

  • Evidențiați [ Curățare senzor și apoi pornire ] și apăsați J pentru a curăța senzorul de imagine înainte de a începe. Dialogul [ Image Dust Off ref fotografie ] va fi afișat când curățarea senzorului de imagine este finalizată.

  • F ” va apărea în vizor și pe afișajele panoului de control.

  • Pentru a ieși fără a obține date de referință Image Dust Off, apăsați G .

 2. Cu obiectivul la aproximativ zece centimetri (patru inchi) de un obiect alb bine luminat, fără caracteristici, încadrați obiectul astfel încât să umple afișajul și apoi apăsați butonul de declanșare până la jumătate.

  • În modul de focalizare automată, focalizarea va fi setată automat la infinit.

  • În modul de focalizare manuală, setați manual focalizarea la infinit.

 3. Apăsați butonul de declanșare până la capăt pentru a obține date de referință Image Dust Off.

  • Monitorul se oprește când este apăsat butonul de declanșare.

  • Dacă obiectul de referință este prea luminos sau prea întunecat, este posibil ca camera să nu poată obține date de referință Image Dust Off, caz în care va fi afișat un mesaj și camera va reveni la afișajul prezentat la Pasul 1. Alegeți un alt obiect de referință și apăsați din nou butonul de declanșare.

Curățarea senzorului de imagine

Datele de referință pentru îndepărtarea prafului înregistrate înainte de curățarea senzorului de imagine nu pot fi utilizate cu fotografiile realizate după curățarea senzorului de imagine. Selectați [ Curățare senzor și apoi pornire ] numai dacă datele de referință pentru eliminarea prafului de imagine nu vor fi utilizate cu fotografiile existente.

Obținerea datelor de referință pentru eliminarea prafului de imagine
 • [ Imagine Dust Off ref. fotografie ] nu este disponibil când pe cameră este montat un obiectiv fără CPU.

 • Se recomandă un obiectiv CPU în format FX cu o distanță focală de cel puțin 50 mm; Lentilele în format DX nu sunt recomandate.

 • Când utilizați un obiectiv cu zoom, măriți până la capăt.

 • Aceleași date de referință pot fi utilizate pentru fotografiile realizate cu lentile diferite sau la diafragme diferite.

 • Image Dust Off nu poate fi utilizată cu imagini NEF (RAW) înregistrate la dimensiuni de [ Mediu ] sau [ Mic ].

 • Imaginile de referință nu pot fi vizualizate folosind software-ul de imagistică de computer.

 • Un model de grilă este afișat atunci când imaginile de referință sunt vizualizate pe cameră.