Murdăria sau praful care intră în cameră atunci când lentilele sunt schimbate sau capacul corpului este îndepărtat poate adera la filtrul trece-jos care acoperă senzorul de imagine și poate afecta fotografiile. Opțiunea „curatare senzor de imagine” vibrează senzorul pentru a îndepărta praful.

Opțiune

Descriere

[ Curăță acum ]

Efectuați imediat curățarea senzorului de imagine.

[ Curățați la pornire/oprire ]

  • [ Curățare la pornire ]: Senzorul de imagine este curățat automat de fiecare dată când camera este pornită.

  • [ Curățare la oprire ]: Senzorul de imagine este curățat automat în timpul opririi de fiecare dată când camera este oprită.

  • [ Curăță la pornire și închidere ]: Senzorul de imagine este curățat automat la pornire și la oprire.

  • [ Cleaning off ]: Curățarea automată a senzorului de imagine este oprită.