Maparea pixelilor verifică și optimizează senzorul de imagine al camerei. Dacă observați pete luminoase neașteptate care apar în fotografiile realizate cu camera, efectuați maparea pixelilor așa cum este descris mai jos.

 • Utilizați o baterie complet încărcată pentru a preveni pierderea neașteptată a energiei.

 • Atașați capacul obiectivului (capacul frontal) și închideți obturatorul ocularului înainte de a efectua maparea pixelilor.

 1. Selectați [ Pixel mapping ] în meniul de configurare.

  Porniți camera, apăsați butonul G și selectați [ Pixel mapping ] în meniul de configurare.

 2. Selectați [ Start ].

  Maparea pixelilor va începe. „ 1 ” apare în panoul de control superior în timp ce operația este în desfășurare.

 3. Opriți camera când maparea pixelilor este completă.

Maparea pixelilor
 • Nu încercați să utilizați camera în timp ce maparea pixelilor este în curs. Nu opriți camera, nu scoateți sau deconectați sursa de alimentare.

 • Este posibil ca maparea pixelilor să nu fie disponibilă dacă temperatura internă a camerei este ridicată.