Kamerahus

1

Tilbehørssko (for valgfri blitsenhet)

2

Utløsermodushjul ( utløsermodushjulet )

3

Utløser modushjullås ( Velge en utløsermodus)

4

Utløser modushjullås ( Bruke modusvelgeren )

5

Øye for kamerastropp ( Feste stroppen )

6

Modusvelger ( Modusvelgeren )

7

Filmopptak-knapp ( Ta opp filmer ( b modus) )

8

S ( Q ) knapp ( S ( Q ) - knappen )

9

Underkommandoskive

10

Strømbryter ( Strømbryteren )

11

Utløserknapp ( Ta bilder ( b modus) )

12

E knapp ( E knappen )

1. 3

E (fokusplanmerke)

14

Hovedkommandohjul

15

Kontrollpanel ( Kontrollpanelet , Kontrollpanelet )

1

Selvutløserlampe

2

Stereomikrofon ( Ta opp filmer ( b modus) )

3

c ( Y ) knapp ( N ( Y ) knappen )

4

BKT- knapp ( BKT-knappen )

5

Lydkontaktdeksel

6

Tilbehørsterminalkontaktdeksel

7

Deksel for USB- og HDMI-kontakter

8

Utløserknapp for objektivet ( Ta av linser )

9

AF-modusknapp ( AF-modus-knappen )

10

Fokusmodusvelger ( Fokusmodusvelgeren )

11

Objektiv monteringsmerke ( Feste et objektiv )

12

Speil ( rengjøring )

1. 3

Måler koplingsspak

14

Strømkontaktdeksel ( Koble til en strømkontakt og AC-adapter )

15

Kontakt for eksterne mikrofoner ( annet kompatibelt tilbehør )

16

Hodetelefonkontakt

17

Tilbehørsterminal ( annet kompatibelt tilbehør )

18

USB-kontakt

19

HDMI-kontakt

1

CPU-kontakter

2

Objektivfeste ( Feste et objektiv )

3

Stativkontakt

4

AF-kobling

5

Fn- knapp ( Fn-knappen )

6

Batterikammerdeksel

7

Deksellås til batterikammer

8

Minnekortspordeksel ( Sette inn minnekort )

9

Pv- knapp ( Pv-knappen )

10

Body cap ( Feste et objektiv )

1

Søker okular ( Dioptrijusteringskontrollen )

2

Gummi øyemusling

3

Dioptrijusteringskontroll ( Dioptrijusteringskontrollen )

4

Live view-velger ( Ramme inn fotografier i skjermen (Live View) , Ta opp filmer ( b modus) )

5

a knapp ( Ramme inn fotografier i skjermen (Live View) , Ta opp filmer ( b modus) )

6

AF-ON- knapp ( AF-ON- knappen )

7

A knapp ( A knappen )

8

Multivelger ( Bruke menyene )

9

J knapp ( Bruke menyene )

10

Fokusvelgerlås

11

Høyttaler

12

Tilgangslampe for minnekort ( Sette inn minnekort , Ta bilder ( b modus) )

1. 3

i knappen ( i knappen ( i menyen) )

14

Tilting monitor ( The Monitor , Berøringskontroller )

15

R knapp ( R knappen )

16

W ( Y ) knapp ( W ( Y ) knappen )

17

X ( T ) knapp ( X ( T ) - knappen )

18

Q / g ( U ) knapp ( Q / g ( U )-knappen )

19

G knapp ( G knappen )

20

Ladelampe ( Ladestrømadaptere )

21

K knapp ( avspilling )

22

O ( Q )-knapp ( Sletting av uønskede bilder )

Koblingsdekslene

Pass på å lukke dekslene når kontaktene ikke er i bruk. Fremmedlegemer i kontaktene kan forårsake funksjonsfeil.

Høytaleren

Nærhet til høyttaleren kan ødelegge data som er lagret på magnetstripekort eller andre slike magnetiske lagringsenheter. Hold magnetiske lagringsenheter unna høyttaleren.

Skjermen

Vinkelen på skjermen kan justeres som vist.

Serienummeret

Produktets serienummer er plassert bak skjermen.

Vippe skjermen
 • Roter skjermen forsiktig innenfor grensene til hengslene. Ikke bruk makt; unnlatelse av å følge denne forholdsregelen kan skade kameraet eller skjermen.

 • Ikke berør området på baksiden av skjermen. Vær spesielt forsiktig så du ikke berører det viste området. Unnlatelse av å følge denne forholdsregelen kan føre til produktfeil.

 • Ikke la væske komme i kontakt med skjermens indre overflate. Unnlatelse av å følge denne forholdsregelen kan føre til produktfeil.

 • Vi anbefaler at du holder skjermen i oppbevaringsposisjon når du ikke bruker den til å ramme inn fotografier.

 • Ikke løft eller bær kameraet etter skjermen. Unnlatelse av å følge denne forholdsregelen kan skade kameraet.

 • Når kameraet er montert på et stativ, bør man passe på at skjermen ikke kommer i kontakt med stativet.

Strømbryteren

Drei strømbryteren til "ON"-posisjonen som vist for å slå på kameraet. Hvis du setter bryteren tilbake til "OFF"-posisjon, slås kameraet av.

LCD-belysningsinstrumentet

Ved å dreie strømbryteren til D aktiveres kontrollpanelets bakgrunnsbelysning (LCD-belysning). Bakgrunnslyset vil forbli tent i noen sekunder etter at strømbryteren slippes. Bakgrunnsbelysningen slås av når bryteren dreies til D en gang til eller lukkeren utløses.

Kontrollpanelet

Følgende indikatorer vises i kontrollpanelet ved standardinnstillinger. For en fullstendig liste over indikatorene som kan vises, se "Kameraskjermer" ( kameraskjermer ) i "Tekniske merknader".

1

Lukkerhastighet

2

Blenderåpning

3

Minnekortikon (spor 1; minnekortindikatorer og antall gjenværende eksponeringer )

4

Minnekortikon (spor 2; minnekortindikatorer og antall gjenværende eksponeringer )

5

"k" (vises når det gjenstår minne for over 1000 eksponeringer; minnekortindikatorer og antall gjenværende eksponeringer )

6

Antall gjenværende eksponeringer ( minnekortindikatorer og antall gjenværende eksponeringer , Minnekortkapasitet )

7

ISO-følsomhet ( S ( Q ) - knappen )

8

ISO-følsomhetsindikator ( S ( Q ) - knappen )

Auto ISO-følsomhetsindikator ( Aktiverer automatisk ISO-følsomhetskontroll )

9

Batteriindikator ( batterinivå )

10

Måling ( W ( Y ) knappen )

Kamera av skjerm

Hvis kameraet er slått av med et batteri satt inn, vil kontrollpanelet vise et minnekortikon og antall gjenværende eksponeringer. I sjeldne tilfeller kan det hende at noen minnekort ikke viser minnekortikonet og antall gjenværende eksponeringer når kameraet er av, selv om et batteri er satt inn. Denne informasjonen vises når kameraet slås på.

Søkeren

Følgende indikatorer vises i søkeren ved standardinnstillinger. For en fullstendig liste over indikatorene som kan vises, se "Kameraskjermer" ( kameraskjermer ) i "Tekniske merknader".

1

AF-område parentes ( Ta bilder ( b modus)

2

Måling ( W ( Y ) knappen )

3

Lukkerhastighet

4

Blenderåpning

5

ISO-følsomhetsindikator ( S ( Q ) - knappen )

6

ISO-følsomhet ( S ( Q ) - knappen )

7

Antall gjenværende eksponeringer ( minnekortindikatorer og antall gjenværende eksponeringer , Minnekortkapasitet )

8

Auto ISO-følsomhetsindikator ( Aktiverer automatisk ISO-følsomhetskontroll )

9

"k" (vises når det gjenstår minne for over 1000 eksponeringer; minnekortindikatorer og antall gjenværende eksponeringer )

Søkeren

Når batteriet er utladet eller ikke noe batteri er satt inn, vil displayet i søkeren dempes. Displayet vil gå tilbake til normalt når et ladet batteri settes inn.

Ekstreme temperaturer

Lysstyrken på kontrollpanelet og søkeren varierer med temperaturen, og responstidene kan falle når temperaturen er lav; displayene vil gå tilbake til normal ved romtemperatur.

Dekk til søkeren
 • Når du tar bilder uten øye til søkeren, fest den medfølgende okularhetten for å forhindre at lys kommer inn via søkeren som vises på fotografier eller forstyrrer eksponeringen.

 • Fjern gummiøyekoppen ( q ) og sett inn den medfølgende okularhetten som vist ( w ). Hold kameraet godt når du fjerner okularkoppen av gummi.

Dioptrijusteringskontrollen

Med øyet mot søkeren, roter dioptrikontrollen til skjermen i søkeren er i skarpt fokus.

Søkeren er ikke i fokus

Søker i fokus

Live View-skjermene (bilder/filmer)

Trykk på a knappen for å vise visningen gjennom linsen på skjermen. Drei live view-velgeren til C å ta bilder eller til 1 å ta opp filmer.

Live View-fotografering

Følgende indikatorer vises på skjermen ved standardinnstillinger. For en fullstendig liste over indikatorene som kan vises, se "Kameraskjermer" i "Tekniske merknader" ( kameraskjermer ).

1

Fotograferingsmodus ( Modusvelgeren )

2

AF-områdebraketter ( Ramme inn fotografier på skjermen (Live View) )

3

Autofokusmodus ( AF-modus-knappen )

4

AF-områdemodus ( Velge en AF-områdemodus )

5

Aktiv D-Lighting

6

Still inn bildekontroll

7

Hvit balanse ( Q / g ( U )-knappen )

8

Bildeområde

9

Bildestørrelse ( Velge en bildestørrelse )

10

Bildekvalitet ( Justering av bildekvalitet )

11

i ikon ( i knappen ( i menyen) )

12

Motivsporing AF

1. 3

"k" (vises når det gjenstår minne for over 1000 eksponeringer; minnekortindikatorer og antall gjenværende eksponeringer )

14

Antall gjenværende eksponeringer ( minnekortindikatorer og antall gjenværende eksponeringer , Minnekortkapasitet )

15

ISO-følsomhet ( S ( Q ) - knappen )

16

ISO-følsomhetsindikator ( S ( Q ) - knappen )

Auto ISO-følsomhetsindikator ( Aktiverer automatisk ISO-følsomhetskontroll )

17

Blenderåpning

18

Lukkerhastighet

19

Måling ( W ( Y ) knappen )

20

Batteriindikator ( batterinivå )

21

Berøringsfotografering ( Berøringskontroller , Stillbilde i menyen )

Filmer

1

Opptaksindikator ( Ta opp filmer ( b modus) )

"Ingen film"-indikator

2

Gjenstående tid ( Ta opp filmer ( b modus) )

3

Rammestørrelse og hastighet/bildekvalitet

4

Utløsermodus (stillbilde; velge utløsermodus )

5

Motivsporing AF

6

lydnivå ( Ta opp filmer ( b modus) )

7

Mikrofonfølsomhet

8

Frekvensrespons

9

AF-område parentes ( Ta opp filmer ( b modus) )

Trykk på kontroller

Fokusere og utløse lukkeren

 • Berør skjermen under live view for å fokusere på det valgte punktet (berør AF).

 • Under stillfotografering utløses lukkeren når du løfter fingeren fra skjermen (berøringsutløser).

 • Touch AF-innstillinger kan justeres ved å trykke på W ikonet.

Justering av innstillinger

 • Trykk på uthevede innstillinger i displayet.

 • Du kan deretter velge ønsket alternativ ved å trykke på ikoner eller skyveknapper.

 • Trykk på Z eller trykk på J å velge det valgte alternativet og gå tilbake til forrige visning.

Avspilling

 • Sveip til venstre eller høyre for å se andre bilder under avspilling på full skjerm.

 • Ved avspilling på full skjerm får du opp en bjelke for fremvisning av bilder ved å berøre bunnen av skjermen. Skyv fingeren til venstre eller høyre over linjen for å bla raskt til andre bilder.

 • For å zoome inn på et bilde som vises i fullskjermsavspilling, bruk en strekkbevegelse eller gi skjermen to raske trykk. Etter å ha zoomet inn kan du justere zoomforholdet ved å bruke strekkbevegelser for å zoome inn og knipebevegelser for å zoome ut.

 • Bruk lysbildebevegelser for å se andre deler av bildet under zoom.

 • Hvis du gir skjermen to raske trykk mens zoom er aktiv, avbrytes zoomen.

 • For å "zoome ut" til et miniatyrbilde, bruk en klypebevegelse i fullskjermsavspilling. Bruk klyp og strekk for å velge antall bilder som skal vises fra 4, 9 og 72 rammer.

 • Ved å bruke en klypebevegelse når 72 bilder vises, velges kalenderavspilling. Bruk en strekkbevegelse for å gå tilbake til 72-rammers display.

Se på filmer

 • Filmer er indikert med et 1 ikon; for å starte avspilling, trykk på veiledningen på skjermen.

 • Trykk på skjermen for å sette på pause. Trykk igjen for å fortsette.

 • Trykk på Z å avslutte til avspilling på full skjerm.

i menyen

 • Ved å trykke på i ikonet under direktevisning vises i menyen ( i knappen ( i menyen) ).

 • Trykk på elementer for å se alternativer.

Tekstinntasting

 • Når et tastatur vises, kan du skrive inn tekst ved å trykke på tastene.

  1

  Tekstvisningsområde

  2

  Tastaturområde

  3

  Valg av tastatur

 • For å plassere markøren, trykk på e eller f eller trykk direkte i tekstvisningsområdet.

 • For å bla gjennom tastaturet for store og små bokstaver og symboler, trykk på tastaturvalgknappen.

Navigere i menyene

 • Etter å ha trykket på G knappen for å vise menyene, kan du skyve opp eller ned for å bla.

 • Trykk på et menyikon for å velge en meny.

 • Trykk på menyelementer for å vise alternativer. Du kan deretter velge ønsket alternativ ved å trykke på ikoner eller skyveknapper.

 • For å avslutte uten å endre innstillinger, trykk på Z .

Berøringsskjermen
 • Berøringsskjermen reagerer på statisk elektrisitet. Den reagerer kanskje ikke når den berøres med negler eller hansker.

 • Ikke berør skjermen med skarpe gjenstander.

 • Ikke bruk overdreven kraft.

 • Skjermen reagerer kanskje ikke når den er dekket med beskyttelsesfilmer fra tredjeparter.

 • Skjermen reagerer kanskje ikke når den berøres samtidig på flere steder.

Aktivere eller deaktivere berøringskontroller

Berøringskontroller kan aktiveres eller deaktiveres ved å bruke [ Berøringskontroller ]-elementet i oppsettmenyen.