Denne delen viser varslene og feilmeldingene som vises i søkeren, kontrollpanelet og skjermen.

Varsler

Følgende varsler vises i kontrollpanelet og søkeren:

Varsling

Problemløsning

Kontrollpanel

Søker

B (blinker)

B
(blinker)

Objektivets blenderring er ikke satt til minimum blenderåpning.

Still inn objektivets blenderring til minimum blenderåpning (høyeste f-tall).

H

d

Lite batteri.

Klart reservebatteri.

H
(blinker)

d
(blinker)

Utslitt batteri.

 • Bytt ut med reservebatteri.

 • Lad batteriet.

Batteriinformasjon er ikke tilgjengelig.

 • Batteri kan ikke brukes. Kontakt Nikon -autorisert servicerepresentant.

 • Batterinivået er ekstremt lavt; lade batteriet.

Batteriet kan ikke levere data til kameraet.

Bytt ut tredjepartsbatterier med ekte Nikon batterier.

Høy batteritemperatur.

Ta ut batteriet og vent til det er avkjølt.

F

F

Blenderåpning vist i stopp fra maksimal blenderåpning. Ingen objektiv festet, eller ikke-CPU-objektiv festet uten å spesifisere maksimal blenderåpning.

Blenderåpningsverdi vil vises hvis maksimal blenderåpning er spesifisert.

F H
(blinker)

Kameraet kan ikke fokusere med autofokus.

Endre komposisjon eller fokus manuelt.

A
(blinker)

A
(blinker)

A (Pære) valgt i modus S .

 • Endre lukkerhastighet.

 • Velg modus M .

%
(blinker)

%
(blinker)

% (Tid) valgt i modus S .

 • Endre lukkerhastighet.

 • Velg modus M .

1
(blinker)

k
(blinker)

Behandling pågår.

Vent til behandlingen er fullført.

c
(blinker)

Blitsen har utløst med full styrke.

Bildet kan være undereksponert. Sjekk avstanden til motivet og innstillinger som blenderåpning, blitsrekkevidde og ISO-følsomhet.

(Eksponeringsindikatorer og lukkerhastighet eller blenderåpning blinker)

Motivet er for lyst; grensene for kameraets eksponeringsmålersystem er overskredet.

 • Lavere ISO-følsomhet.

 • Modus P : Bruk tredjeparts ND-filter (nøytral tetthet) (filteret kan også brukes hvis varselet fortsatt vises etter at følgende innstillinger er justert i modus S eller A ).

 • Modus S : Velg raskere lukkerhastighet.

 • Modus A : Velg mindre blenderåpning (høyere f-tall).

Motivet er for mørkt; grensene for kameraets eksponeringsmålersystem er overskredet.

 • Øk ISO-følsomheten.

 • Modus P : Bruk valgfri blitsenhet (blits kan også brukes hvis varselet fortsatt vises etter at følgende innstillinger er justert i modus S eller A ).

 • Modus S : Velg langsommere lukkerhastighet.

 • Modus A : Velg større blenderåpning (lavere f-tall).

Y
(blinker)

Blits som ikke støtter rødøyereduksjon festet og blitsmodus satt til rødøyereduksjon eller rødøyereduksjon med langsom synkronisering.

 • Bruk blits som støtter reduksjon av røde øyne.

 • Endre blitsmodus.

n
(blinker)

j
(blinker)

Minnet er utilstrekkelig til å ta opp flere bilder.

 • Slett bilder fra minnekortet til det er plass til flere bilder som kan tas opp. Kopier bilder du ønsker å beholde til datamaskinen eller annen enhet før du fortsetter.

 • Sett inn et nytt minnekort.

Kameraet har gått tom for filnumre.

 • Slett bilder fra minnekortet til det er plass til flere bilder som kan tas opp. Kopier bilder du ønsker å beholde til datamaskinen eller annen enhet før du fortsetter.

 • Sett inn et nytt minnekort.

O
(blinker)

O
(blinker)

Kamerafeil.

Trykk på utløseren igjen. Hvis feilen vedvarer eller dukker opp ofte, kontakt Nikon -autorisert servicerepresentant.

Feilmeldinger

Følgende varsler kan vises på skjermen og kontrollpanelet:

Varsling

Problemløsning

Observere

Kontrollpanel

Ikke noe minnekort.

S

Minnekortet er ikke satt inn eller satt inn feil.

Sjekk at kortet er satt inn riktig.

Får ikke tilgang til dette minnekortet.
Sett inn et annet kort.

W ,
R
(blinker)

Feil ved tilgang til minnekortet.

 • Sjekk at kameraet støtter minnekort.

 • Hvis feilen vedvarer etter at kortet har blitt kastet ut og satt inn igjen, kan kortet være skadet. Kontakt forhandler eller Nikon -autorisert servicerepresentant.

Kan ikke opprette ny mappe.

 • Slett bilder fra minnekortet til det er plass til flere bilder som kan tas opp. Kopier bilder du ønsker å beholde til datamaskinen eller annen enhet før du fortsetter.

 • Sett inn et nytt minnekort.

Minnekortet er låst. Skyv låsen til "skrive"-posisjon.

W ,
X
(blinker)

Minnekortet er låst (skrivebeskyttet).

Skyv kortets skrivebeskyttelsesbryter til "skrive"-posisjon.

Dette kortet er ikke formatert. Formater kortet.

T
(blinker)

Minnekortet er ikke riktig formatert.

 • Formater minnekortet.

 • Bytt ut med riktig formatert minnekort.

Kan ikke starte direktevisning. Vennligst vent.

Kameraets interne temperatur er forhøyet.

Stopp opptak til kameraet er avkjølt.

Kameraet er for varmt. Den kan ikke brukes før den er avkjølt. Vent.

Mappen inneholder ingen bilder.

Mappen inneholder ingen bilder.

Sett inn et minnekort som inneholder bilder.

Ingen bilder i mappen er valgt for avspilling.

Bruk elementet [ Avspillingsmappe ] i avspillingsmenyen for å velge mappe som inneholder bilder.

Kan ikke vise denne filen.

Filen har blitt endret ved hjelp av et dataprogram eller samsvarer ikke med DCF-filstandarden.

Ikke overskriv bilder ved hjelp av dataprogrammer.

Filen er korrupt.

Ikke overskriv bilder ved hjelp av dataprogrammer.

Kan ikke velge denne filen.

Det valgte bildet kan ikke retusjeres.

Retusjeringsalternativer er kun tilgjengelige med bilder tatt med eller tidligere retusjert på kamera.

Denne filmen kan ikke redigeres.

Den valgte filmen kan ikke redigeres.

 • Filmer laget med andre enheter kan ikke redigeres.

 • Filmer under to sekunder kan ikke redigeres.

Denne filen kan ikke lagres på destinasjonsminnekortet. Se kameraets brukerhåndbok for detaljer.

Filer på 4 GB eller større kan bare lagres på minnekort som er formatert for exFAT . De kan ikke lagres på kort som er formatert for andre filsystemer, for eksempel FAT32 .

Bruk et minnekort med en kapasitet på over 32 GB formatert i kameraet, eller hold filstørrelsen under 4 GB.