For å se oppsettmenyen, velg kategorien B i kameramenyene.

Oppsettmenyen inneholder følgende elementer:

Punkt

0

[ Formater minnekort ]

Formater minnekort

[ Lagre brukerinnstillinger ]

Lagre brukerinnstillinger

[ Tilbakestill brukerinnstillinger ]

Tilbakestill brukerinnstillinger

[ Språk ]

Språk

[ Tidssone og dato ]

Tidssone og dato

[ Skjermens lysstyrke ]

Overvåk lysstyrke

[ Overvåk fargebalansen ]

Overvåk fargebalansen

[ Virtuell horisont ]

Virtuell horisont

[ Informasjonsvisning ]

Informasjonsskjerm

[ AF finjusteringsalternativer ]

AF-finjusteringsalternativer

[ Ikke-CPU linsedata ]

Ikke-CPU-objektivdata

[ Rens bildesensor ]

Rengjør bildesensor

[ Lås opp speilet for rengjøring ] *

Lås speilet opp for rengjøring

[ Image Dust Off ref bilde ]

Bilde Dust Off Ref Foto

[ Pixel mapping ]

Pixel Mapping

[ Bildekommentar ]

Bildekommentar

[ Opphavsrettsinformasjon ]

Informasjon om opphavsrett

[ Pip-alternativer ]

Beep-alternativer

[ Berøringskontroller ]

Trykk på kontroller

[ HDMI ]

HDMI

[ Stedsdata ]

Stedsdata

[ Alternativer for trådløs fjernkontroll (WR) ]

Alternativer for trådløs fjernkontroll (WR).

[ Tilordne fjernkontroll (WR) Fn-knapp ]

Tilordne Fn-knapp for fjernkontroll (WR).

[ Flymodus ]

Flymodus

[ Koble til smartenhet ]

Koble til smartenhet

[ Koble til PC ]

Koble til PC

[ Trådløs sender (WT-7) ]

Trådløs sender (WT-7)

[ Samsvarsmerking ]

Samsvarsmerking

[ Batteriinformasjon ]

Batteriinformasjon

[ Tom utløserlås ]

Spor tom Utløserlås

[ Lagre/last menyinnstillinger ]

Lagre/last menyinnstillinger

[ Tilbakestill alle innstillinger ]

Tilbakestill alle innstillinger

[ Fastvareversjon ]

Fastvareversjon

  • Ikke tilgjengelig ved batterinivåer på J eller lavere.