Bruk modusvelgeren til å velge en opptaksmodus. Velg om du vil justere lukkerhastigheten og/eller blenderåpningen manuelt eller la kameraet styre.

Bruke modusvelgeren

Trykk på låseknappen for modushjul og roter modusvelgeren for å velge mellom følgende moduser:

Modus

Beskrivelse

b

Auto

En enkel "pek-og-skyt"-modus som lar kameraet styre innstillingene ( Ta bilder ( b modus) , Ta opp filmer ( b modus) ).

P

Programmert auto

Kameraet stiller inn lukkerhastighet og blenderåpning for optimal eksponering.

S

Lukkerprioritert auto

Du velger lukkerhastigheten; kameraet velger blenderåpningen for best resultat.

EN

Blenderprioritert auto

Du velger blenderåpning; kameraet velger lukkerhastigheten for best resultat.

M

Håndbok

Du styrer både lukkerhastighet og blenderåpning. Still lukkerhastigheten til "bulb" eller "time" for lange tidseksponeringer.

U1/U2

Brukerinnstillinger

Tilordne ofte brukte innstillinger til disse posisjonene. Innstillingene kan hentes frem ved å dreie på modushjulet.

EFCT

Spesialeffektmodus

Ta bilder med ekstra spesialeffekter.