Denne delen er hovedsakelig viet til å beskrive hvordan du kobler til et trådløst lokalnettverk (LAN) ved å bruke kameraets innebygde Wi-Fi og hvordan du bruker nettverksfunksjoner når den er koblet til. Typene nettverkstilkobling som er tilgjengelig med kameraet og valgfritt tilbehør er vist nedenfor.

  • For informasjon om tilkobling til nettverk med en WT-7 trådløs sender, se håndboken som følger med WT-7.