Denne funksjonen brukes til å låse blitseffekten for CLS -kompatible blitsenheter, slik at fotografier kan komponeres på nytt uten å endre blitsnivået og sikre at blitseffekten er passende for motivet selv når motivet ikke er plassert i midten av bildet. Blitseffekten justeres automatisk for endringer i ISO-følsomhet og blenderåpning. FV-lås er ikke tilgjengelig i b og EFCT -modus.

Slik bruker du FV-lås:

 1. Tilordne [ FV-lås ] til en kamerakontroll.

  Tilordne [ FV-lås ] til en kontroll ved hjelp av egendefinert innstilling f3 [ Egendefinerte kontroller ].

 2. Fest en CLS -kompatibel blitsenhet.

  Monter en CLS -kompatibel blitsenhet på kameraets tilbehørssko.

 3. Still inn blitsen til riktig modus.

  Slå på blitsen og velg [ TTL ] eller [ Auto ekstern blits ] for [ Blitskontroll ] > [ Blitskontrollmodus ] (SB-5000, SB-500, SB-400 eller SB-300) eller still inn blitskontrollen modus til TTL, monitor forblits q A eller monitor forblits A (andre blitsenheter; se dokumentasjonen som følger med blitsen for detaljer).

 4. Fokus.

  Plasser motivet i midten av rammen og trykk utløseren halvveis ned for å fokusere.

 5. Lås blitsnivået.

  Etter å ha bekreftet at blitsklar-indikatoren ( c ) vises i søkeren, trykker du på kontrollen som ble valgt i trinn 1. Blitsenheten vil avgi en forhåndsblits for å bestemme riktig blitsnivå. Blitseffekten vil være låst på dette nivået og FV-låsikonet ( r ) vil vises i søkeren.

 6. Komponer bildet på nytt.
 7. Ta bildet.

  Trykk utløseren helt ned for å fotografere. Hvis ønskelig, kan flere bilder tas uten å frigjøre FV-låsen.

 8. Frigjør FV-låsen.

  Trykk på kontrollen valgt i trinn 1 for å frigjøre FV-låsen. Bekreft at FV-låsikonet ( r ) ikke lenger vises i søkeren.