Velg AF- og AF-områdemodus. AF-modusen bestemmer hvordan kameraet fokuserer i autofokusmodus, AF-områdemodusen hvordan kameraet velger fokuspunktet for autofokus.

Velge en AF-modus

Hold inne AF-modus-knappen og roter hovedkommandohjulet. De tilgjengelige alternativene varierer med kamerainnstillingene.

Alternativ

Beskrivelse

TODO: table/tgroup/tbody/row[1]/entry[1]/p/indexmarkerAF-A

[ Automatisk bytte av AF-modus ]

Kameraet bruker AF-S når du fotograferer stasjonære motiver og AF-C når du fotograferer motiver som er i bevegelse.

 • Dette alternativet er kun tilgjengelig under stillfotografering.

TODO: table/tgroup/tbody/row[2]/entry[1]/p/indexmarkerAF‑S

[ Enkel AF ]

Bruk med stasjonære motiver. Fokus låses mens utløseren trykkes halvveis ned.

TODO: table/tgroup/tbody/row[3]/entry[1]/p/indexmarkerAF-C

[ Kontinuerlig AF ]

For motiver i bevegelse. Kameraet justerer fokus kontinuerlig som svar på endringer i avstanden til motivet mens utløseren trykkes halvveis ned.

TODO: table/tgroup/tbody/row[4]/entry[1]/p/indexmarkerAF-F

[ Fulltids AF ]

Kameraet justerer fokus kontinuerlig som respons på motivbevegelser eller endringer i komposisjon. Når utløseren trykkes halvveis ned, vil fokuspunktet gå fra rødt til grønt og fokus låses.

 • Dette alternativet er kun tilgjengelig under filmopptak.

Velge en AF-områdemodus

Hold inne AF-modus-knappen og roter underkommandohjulet. De tilgjengelige alternativene varierer med AF-modus.

Søkerfotografering

Alternativ

Beskrivelse

[ Enkeltpunkts AF ]

Kameraet fokuserer på et punkt valgt av brukeren.

 • Bruk med stasjonære motiver.

[ Dynamisk område AF (9 punkter) ]/
[ Dynamisk område AF (21 punkter) ]/
[ Dynamisk område AF (51 poeng) ]

Kameraet fokuserer på et punkt valgt av brukeren; hvis motivet kort forlater det valgte punktet, vil kameraet fokusere basert på informasjon fra omkringliggende fokuspunkter. Dette alternativet er tilgjengelig når AF‑A eller AF‑C er valgt for AF-modus.

 • Velg for motiver som beveger seg uforutsigbart. Jo større antall fokuspunkter, desto bredere blir området brukt for fokus.

[ 3D-sporing ]

Brukeren velger fokuspunktet; mens utløseren trykkes halvveis ned, vil kameraet spore motiver som forlater det valgte fokuspunktet og velge nye fokuspunkter etter behov. Dette alternativet er tilgjengelig når AF‑A eller AF‑C er valgt for AF-modus.

 • Brukes for motiver som beveger seg uberegnelig fra side til side (f.eks. tennisspillere).

[ Gruppeområde AF ]

Kameraet fokuserer ved å bruke en gruppe fokuspunkter valgt av brukeren. Eventuelle ansikter som oppdages av kameraet prioriteres.

 • Velg for stillbilder, motiver som er i bevegelse og andre motiver som er vanskelige å fotografere med [ Enkeltpunkts AF ].

[ Auto-område AF ]

Kameraet oppdager automatisk motivet og velger fokuspunktet. Hvis et ansikt oppdages, vil kameraet prioritere portrettmotivet.

Live visning

Alternativ

Beskrivelse

TODO: table/tgroup/tbody/row[1]/entry[1]/p/indexmarker3

[ Punpoint AF ]

Med et fokusområde som er mindre enn det som brukes for [ Enkeltpunkts-AF ], brukes nøyaktig AF for nøyaktig fokus på et valgt punkt i bildet.

 • Det anbefales for bilder som involverer statiske motiver, som bygninger, produktfotografering i studio og nærbilder.

 • Dette alternativet er bare tilgjengelig når AF‑S er valgt som AF-modus for stillbilder.

TODO: table/tgroup/tbody/row[2]/entry[1]/p/indexmarkerd

[ Enkeltpunkts AF ]

Kameraet fokuserer på et punkt valgt av brukeren.

 • Bruk med stasjonære motiver.

TODO: table/tgroup/tbody/row[3]/entry[1]/p/indexmarkerf

[ Bredt område AF (S) ]

Når det gjelder [ Enkeltpunkts AF ], bortsett fra at kameraet fokuserer på et større område.

 • Velg for stillbilder, motiver som er i bevegelse og andre motiver som er vanskelige å fotografere med [ Enkeltpunkts AF ].

TODO: table/tgroup/tbody/row[4]/entry[1]/p/indexmarkerg

[ Bredt område AF (L) ]

TODO: table/tgroup/tbody/row[5]/entry[1]/p/indexmarkere

[ Dynamisk område AF ]

Kameraet fokuserer på et punkt valgt av brukeren. Hvis motivet kort forlater det valgte punktet, vil kameraet fokusere basert på informasjon fra omkringliggende fokuspunkter.

 • Brukes til fotografier av idrettsutøvere og andre aktive motiver som er vanskelige å ramme med [ Enkeltpunkts AF ].

 • Dette alternativet er bare tilgjengelig når AF‑A eller AF‑C er valgt som AF-modus for stillbilder.

TODO: table/tgroup/tbody/row[6]/entry[1]/p/indexmarkerh

[ Auto-område AF ]

Kameraet oppdager automatisk motivet og velger fokusområdet.

 • Bruk ved anledninger når du ikke har tid til å velge fokuspunkt selv, for portretter eller for øyeblikksbilder og andre øyeblikksbilder.

 • Hvis et portrettmotiv oppdages under live view-fotografering, vil en gul kant som indikerer fokuspunktet vises rundt motivets ansikt. Hvis kameraet oppdager motivets øyne, vil den gule rammen i stedet vises rundt et øye (ansikts-/øyegjenkjennings-AF).

Manuelt fokuspunktvalg

Når et annet alternativ enn [ Auto-område-AF ] er valgt for AF-områdemodus, kan du velge fokuspunktet manuelt. Trykk multivelgeren opp, ned, til venstre eller høyre ( 1342 ) eller diagonalt for å velge fokuspunktet.

Låse fokuspunktvalg

Valg av fokuspunkt kan låses ved å dreie fokusvelgerlåsen til " L "-posisjon. Valg av fokuspunkt kan aktiveres på nytt ved å dreie låsen til I .