Kameraet kan brukes med en eller flere eksterne blitsenheter (Advanced Wireless Lighting, eller AWL). For informasjon om bruk av en flash-enhet montert på kameraets tilbehørssko, se “On-Camera Flash Photography” ( On-kamera Flash Photography ).

Gjennom hele dette kapittelet er operasjoner som involverer et tilbehør koblet til kameraet indikert med C , operasjoner som involverer eksterne blitsenheter med f . For mer informasjon om f , se håndboken som følger med blitsenheten.

Bruk av eksterne blitser

Eksterne blitsenheter kan styres via optiske signaler fra en blitsenhet montert på kameraets tilbehørssko ( optisk AWL ) eller via radiosignaler fra en WR-R10 (tilgjengelig separat) koblet til kameraet ( radio AWL ). Disse formene for blitskontroll kan kombineres som følger:

  • Radio AWL med en eller flere eksterne blitsenheter ( Radio AWL )

  • Optisk AWL med en eller flere eksterne blitsenheter ( Optical AWL )

  • Radio AWL med ekstra belysning levert av en skomontert blitsenhet ( Legge til en skomontert blitsenhet)

  • Radio AWL kombinert med optisk AWL levert av en skomontert blitsenhet ( Optical/Radio AWL )