Optisk og radio AWL kan brukes sammen. Radioblitskontroll leveres av en WR-R10 koblet til kameraet, optisk kontroll av en trådløs SU-800 Speedlight Commander eller en SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 eller SB-500 blitsenhet montert på kameraets tilbehørssko.

  • Før du fortsetter, opprette en trådløs forbindelse mellom de radiostyrte blitsenhetene og WR-R10 ( Etablere en trådløs tilkobling ).

  • Hvis en SB-500 er montert på kameraets tilbehørssko, velg [ Optisk/radio AWL ] for [ Blitskontroll ] > [ Alternativer for trådløs blits ] i fotoopptaksmenyen; med andre blitsenheter eller SU‑800, velges dette alternativet automatisk.

  • Det eneste tilgjengelige alternativet for [ Fjernblitskontroll ] vil være [ Gruppeblits ].

  • Velg en gruppe (A–F) for hver av de eksterne blitsenhetene. Plasser optisk kontrollerte blitsenheter i gruppe A til C og radiostyrte enheter i gruppe D til F (for å vise alternativer for gruppe D til F, trykk 1 eller 3 i [ Gruppeblitsalternativer ]-skjermen).