Før du tar bilder, kontroller batterinivået og antall gjenværende eksponeringer.

Batterinivå

Sjekk batterinivået før du tar bilder. Batterinivået vises i kontrollpanelet og søkeren.

Kontrollpanel

Søker

Beskrivelse

L

Batteriet er fulladet.

K

Batteriet er delvis utladet.

J

I

H

d

Lite batteri. Lad batteri eller klar reservebatteri.

H (blinker)

d (blinker)

Lukkeren er deaktivert. Lad eller bytt batteri.

Minnekortindikatorer og antall gjenværende eksponeringer

Kontrollpanelet og søkeren viser antall ekstra bilder som kan tas med gjeldende innstillinger (dvs. antall gjenværende eksponeringer).

  • Kontrollpanelet viser sporet eller sporene som for øyeblikket inneholder et minnekort (eksemplet viser ikonene som vises når kortene er satt inn i begge sporene).

  • Ved standardinnstillinger er [ Overflow ] valgt for [ Rolle spilt av kort i spor 2 ] i fotoopptaksmenyen. Når to minnekort er satt inn, vil bilder først bli tatt opp på kortet i spor 1, og bytter til spor 2 når kortet i spor 1 er fullt.

  • Hvis to minnekort er satt inn, vil kameraet vise antall ekstra bilder som kan tas opp på kortet i spor 1. Når kortet i spor 1 er fullt, vil displayet vise antall gjenværende eksponeringer på kortet i spor 2.

  • Verdier over 1000 rundes ned til nærmeste hundre. For eksempel vises verdier mellom 1400 og 1499 som 1,4 k.

  • Hvis minnekortet er fullt eller låst eller det har oppstått en kortfeil, vil ikonet for det berørte sporet blinke.