Bruk R knappen for å vise opptaksinformasjon eller velg indikatorene som vises.

Søkerfotografering

Under søkerfotografering kan du trykke på R knappen for å se en informasjonsvisning på skjermen. Displayet viser slike data som lukkerhastighet, blenderåpning, antall gjenværende eksponeringer og AF-områdemodus.

Live View-fotografering

Bruk R knappen for å bla gjennom følgende skjermer:

Live View-velger rotert til C

1

Indikatorer på

2

Forenklet visning

3

Histogram *

4

Virtuell horisont

  • Vises når [ ] er valgt for egendefinert innstilling d9 [ Forhåndsvisning av eksponering (Lv) ] i modus P , S , A eller M . Vises ikke hvis [ ] er valgt for [ Flereksponering ] > [ Overleggsopptak ] i fotoopptaksmenyen.

Live View-velger rotert til 1

1

Indikatorer på

2

Forenklet visning

3

Histogram

4

Virtuell horisont