Elementet [ Bildestørrelse/bildefrekvens ] i filmopptaksmenyen brukes til å velge filmbildestørrelse (i piksler) og bildefrekvens. Du kan også velge mellom to alternativer for [ Filmkvalitet ]: [ Høy kvalitet ] og [ Normal ]. Sammen bestemmer disse alternativene maksimal bithastighet og opptakstid, som vist i tabellen nedenfor.

Rammestørrelse/bildefrekvens 1

Maks. bithastighet (Mbps)

Maks. opptakstid

Høy kvalitet

Normal

r

[ 3840 × 2160; 30p ] 2

144

3

29 min. 59 s 6

s

[ 3840 × 2160; 25p ] 2

t

[ 3840 × 2160; 24p ] 2

w

[ 1920 × 1080; 120p ] 4, 5

x

[ 1920 × 1080; 100p ] 4, 5

y / y

[ 1920 × 1080; 60p ]

56

28

z / z

[ 1920 × 1080; 50p ]

1 1

[ 1920 × 1080; 30p ]

28

14

2 _ 2

[ 1920 × 1080; 25p ]

3 _ 3

[ 1920 × 1080; 24p ]

A

[ 1920 × 1080; 30p × 4 (sakte film) ] 4, 5, 7

36

3

3 min.

B

[ 1920 × 1080; 25p × 4 (sakte film) ] 4, 5, 7

C

[ 1920 × 1080; 24p × 5 (sakte film) ] 4, 5, 7

29

 1. Faktiske bildefrekvenser for verdier oppført som 120p, 60p, 30p og 24p er henholdsvis 119,88 fps, 59,94 fps, 29,97 fps og 23,976 fps.

 2. Ta opp filmer i 4K UHD.

 3. [ Filmkvalitet ] fastsatt til [ Høy kvalitet ].

 4. Bildeområde fiksert til [ FX ]; ansiktsgjenkjenning ikke aktivert i [ Auto-område AF ] AF-områdemodus.

 5. Filmer tatt opp i l eller e -modus med 1920 × 1080 120p, 1920 × 1080 100p eller 1920 × 1080 sakte film som er valgt, vil bli tatt opp med følgende bildestørrelser og -hastigheter:

  • [ 1920 × 1080; 120p ] eller [ 1920 × 1080; 30p ×4 (sakte film) ] valgt: tatt opp ved [ 1920 × 1080; 30p ]

  • [ 1920 × 1080; 100p ] eller [ 1920 × 1080; 25p ×4 (sakte film) ] valgt: tatt opp med [ 1920 × 1080; 25p ]

  • [ 1920 × 1080; 24p ×5 (sakte film) ] valgt: tatt opp med [ 1920 × 1080; 24p ]

 6. Hver film kan spilles inn på opptil 8 filer på opptil 4 GB hver. Antall filer og lengden på hver fil varierer med alternativet som er valgt for [ Filmkvalitet ] i filmopptaksmenyen. Filmer som er tatt opp på minnekort som er formatert i kameraet, vil imidlertid bli tatt opp som én enkelt fil uavhengig av størrelse hvis kortet har en kapasitet på over 32 GB.

 7. Se "Slow motion-filmer" ( Slow-motion-filmer ).