For rask tilgang til ofte brukte innstillinger, trykk på i knappen eller trykk på i ikonet i live-visningen for å vise i menyen.

  • Uthev elementer ved hjelp av multivelgeren og trykk på J for å vise alternativer. Marker ønsket alternativ og trykk på J for å velge og gå tilbake til i menyen.

  • For å avbryte og gå tilbake til forrige visning, trykk på i knappen.

  • Ulike menyer vises under søkerfotografering, live view og filmopptak.

Nedtonede gjenstander

Noen elementer og menyalternativer kan være utilgjengelige avhengig av modus og kamerastatus. Utilgjengelige elementer vises i grått og kan ikke velges.

Kommandohjulene
  • Hovedkommandohjulet kan brukes til å velge innstillingen for elementet som er uthevet i i menyen. Alternativer for den valgte innstillingen, hvis noen, kan velges ved å rotere underkommandohjulet.

  • Noen elementer kan justeres ved å dreie på begge hjulene.

  • Trykk på J for å lagre endringene. Du kan også lagre endringer ved å trykke utløseren halvveis ned eller utheve et annet element.

Stillfotografi i -menyen

Ved å trykke på i knappen under stillfotografering vises elementene som er oppført nedenfor. Marker ønsket element ved hjelp av multivelgeren og trykk på J for å vise alternativer.

Søkerfotografering

Live view-fotografering

1

Still inn Picture Control

2

Bildekvalitet

3

Blitsmodus

4

Wi-Fi-tilkobling

5

Autofokusmodus

6

Velg bildeområde 1

7

hvit balanse

8

Bildestørrelse

9

Måling

10

Aktiv D-Lighting

11

AF-områdemodus

12

Egendefinerte kontroller 1

13

Negativ digitalisering 2

14

Forhåndsvisning av eksponering 2

  1. Vises kun under søkerfotografering.

  2. Vises kun under live view-fotografering.

Tilpass i menyen

Velg elementene som vises i i menyene. Bruk egendefinerte innstillinger f1 [ Customize i menu ] og f2 [ Customize i menu ( Lv ) ] for å velge elementene som vises i henholdsvis søker og live fotografering.

Film i -menyen

Hvis du trykker på i knappen under filmopptak, vises elementene som er oppført nedenfor. Marker ønsket element ved hjelp av multivelgeren og trykk på J for å vise alternativer.

1

Still inn Picture Control

2

Rammestørrelse og rate/bildekvalitet

3

Reduksjon av vindstøy

4

Wi-Fi-tilkobling

5

Autofokusmodus

6

Mål

7

hvit balanse

8

Mikrofonfølsomhet

9

Måling

10

Aktiv D-Lighting

11

AF-områdemodus

12

Elektronisk VR

Tilpass i menyen

Bruk Custom Setting g1 [ Customize i menu ] for å velge elementene som vises i film i -menyen.

Avspilling i -menyen

Ved å trykke på i knappen under avspilling vises en kontekstavhengig i meny med ofte brukte avspillingsalternativer.

Bildeavspilling

Filmavspilling

Filmavspilling satt på pause